Съединителни звена

Свързващо звено 9 скорости
Съединителни звена
3,50 лв
Свързващо звено
Съединителни звена
3,50 лв
Свързващо звено 10 скорости
Съединителни звена
3,50 лв
Свързващо звено 9 скорости
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Съединителни звена
3,00 лв
клещи съединителни звена
Съединителни звена
12,00 лв
Missing link 10 скорости верига
Съединителни звена
6,00 лв
съединително звено за верига тип контра
Съединителни звена
1,00 лв
Бърза връзка за 11 скоростни вериги
Съединителни звена
3,70 лв
Missing link 10 скорости верига
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Съединителни звена
3,00 лв
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Свързващо звено 11 скорости
Съединителни звена
3,50 лв